• จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองที่พัก
ค้นหาสายการบิน

จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 011 Banner 011
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

I LOVE HOKKAIDO 6D 4N BY TG

I LOVE HOKKAIDO 6D 4N BY TG เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือ ณ ฮอกไกโด ประทับใจกับวิวสุดแ...

เกาหลี-พักสกีรีสอร์ท (โปรโมชั่น) 4 วัน

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ พักสกีรีสอร์ท 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ความพิเศษของเรา ...

Pro Froonk Frink ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน

Pro Froonk Frinkฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน พักเซินเจิ้น+จูไห่ 9,999.- วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช...

เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง 3 บิน 6 วัน 4 คืน

เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง รถไฟควำมเร็วสูง 6 วัน 4 คืน (MU) โดยสำยกำรบินไชน่ำ อีสเทิร์น เที่ยวกำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเ...

อเมริกาตะวันตก 9 วัน MAY - DEC 2014

ลอสแองเจลิส : ชม นครลอสแองเจลิส ไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ – ย...

NEWS UPDATED

โปรโมชั่น ทัวร์ถังแตก ไปญี่ปุ่น สายการบิน JET ASIA 27,900----

EASY TOKYO SUMMER A BY JF(JUN) โปรโมชั่นถังแตก โตเกียว-ฟูจิ-ล่องทะเลสาบอาชิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ...

ทัวร์ช่วงสงกรานต์ UPDATE!! แล้ว

MACAU - SHEN ZHEN - HONG KONG ช้อปปิ้งย่านดัง "เซนาโด้แสคว์ + หล่อหวู่เซ็นเตอร์ + โอเชี่ยนเทอร์มินอล"...

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี