• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

ZGT-(JUN-AUG) FLOWER FERSTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY HX

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์...

IAW-เกาหลี-นามิ-สกีโดม 5D

เกาหลี-นามิ-สกีโดม 5D วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระห...

SPW -ฮ่องกง - นองปิง - ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน CX

ฮ่องกง - กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่ - SHOPPING 3วัน2คืน โดยสายการบินคาร์เธ่แปซิฟิค (CX) จุดเด่นของโปรแกรม **เที่ยวส...

SPW - SGN-DLI-MUINE (VJ)

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจทแอร์ (VJ) นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเท...

ZGT-2016 Blessing Myanmar Yangon KTO 3D2N MAY-SEP (DD)

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระธาต...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี