• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

ZGT-(OCT-DEC) XJ (NRT-KIX) EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N (D)

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น และได้ร...

TRUE-SEOUL & JEJU PLUS + JOY AUTUMN 5D3N (18 AUG -30 NOV 16)

SEOUL & JEJU PLUS +JOY AUTUMN โปรแกรมการเดินทาง หอสังเกตุการณ์ โอดูซาน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะเชจู พ...

ALS-Package HKG-16 Jul-Nov 2016 (New)

Hong Kong with Free & Easy “01Jul-30Nov’2016” รายละเอียดแพ็คเก็จ วันแรก รับจากสนามบิ...

HLC-(TSN001) Tianjin - Beijing 5 D 4 N (XW)

กำหนดการเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (มีเตียง) ...

HLC-(VN001-1)hanoi-halong 4 D(BL)

ฮานอย - ฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ทะเลสาบคืนดาบสะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง็อกเซิน - หุ่นกระบอกน้ำ - สุสานโฮจิมินห์บ้านโฮจิมินห...

MOX-8M006-Mandalay-Mingun 3 Days 8M 11,999.- 3-5 SEP-OCT

[บินตรงสู่...กรุงมัณฑะเลย์] [มัณฑะเลย์-อมรปุระ-มิงกุน 3 วัน] [ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี] [กราบนมัส...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี