• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

TTN-XJ48Tokyo Fuji

TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญล...

ZGT-[ICN77] MAY-JUN 18 KOREA WONDERFUL SUMMER 5D3N (XJ)

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน 13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติ...

BEST-HKG01-CX-JAN-JUN18

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ย์แปซิฟิค วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-...

ZGT-PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N BY TG

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน ...

BEST-VN006-VJ-MAR-SEP18

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน :เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์. วันแรกกรุงเทพฯ– กรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ...

BEST-MMR05-PG-NOV17-APR18

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเล...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี