• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

TTN-048 TG ฟุกุ กุ๊ก กุ๊ก กู๋ 5วัน3คิน ราคาเดียว 29999

โปรโมชั่นสุดๆ ราคาเดียว 29,999 บาท** อิชิรัน ราเมง สุดยอดราเมงข้อสอบ ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยุฟุอิน เ...

ZGT - HELLO SUMMER IN KOREA 5D3N (XJ)

HELLO SUMMER IN KOREA 5D3N ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยายแสนสวย / เพลิดเพลินที่ย่านไชน่าทาวน์ / สนุกสุดเหวี...

KEY-3.CX706 HAPPY HONGKONG DISNEYLAND ON JUN-OCT16

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ 23:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ M ชั้น...

ZGT-(JUL-OCT) PG DREAM CENTRAL VIETNAM -HUE DANANG HOI-AN 3D2N

[DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N] พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักโลก/พัด/หมวก บินสายการบิน BANGKOK AIRWAYS...

ZGT-2016 Blessing Myanmar Yangon KTO 3D2N MAY-SEP (DD)

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม3 วัน 2 คืน (ไปเช้า - กลับค่ำ)โดยสายการบิน นกแอร์ DDนอนโรงแรมระดับ 5 ดาวพิ...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี