• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

ZGT-OKA03 (MAR) MM HARMONY IN OKINAWA 4D2N

HARMONY IN OKINAWA 4D2N BY PEACH AIR เยือนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นสัมผัสความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า เยี่...

DR-SAKURA IN KOREA (2)

*** เดินทาง 12-16 เมษายน 2560 *** วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน...

ZGT-HKG07 (FEB-MAR) PRO HX

ฮ่องกง ลันเตา พีคแทรม 3วัน 2คืน นั่งรถรางพีค แทรม ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค หมุนกังหันขอโชคลาภและแ...

SPW-Newgen 001- 6D 5N

ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว (แกรนด์แคนยอน),6 วัน 5 คืน “มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย&rdqu...

SPW- VN003_Hanoi-Sapa4D3N(QR)

เวียดนามเหนือ-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR) สัมผัสหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ที่เมืองซาปา ...

BEST-MMR05_FD_PG_JAN-SEP17

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี พิเศษสุด เมนูกุ้งเผา+ชุดเสริมบา...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี