• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

TTN-TG45-HOKKAIDO HAKODATE 5D3N

โดยสายการบินไทย THAI (TG) ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสีตามรอยแฟนเดย์ ณ หุบเขานรกจิโกกุดานิเยือนดินแดน ใต้สุดของเก...

TRUE-KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN

กำหนดการเดินทาง 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 โปรแกรมการเดินทาง เกาะนามิ - บลูเฮาส์ - พระราชวัง...

BEST-HKG02-RJ-MAY-DEC18

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอร์แดน วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market...

ZGT-CSX01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา 15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมาย...

BEST-VN-08-PG-FEB-JUN18

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์. วันแรก กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัต...

ZGT-RGN02-BLESSING MYANMAR 3D2N BY FD

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัด...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี