• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

SMG - IBARAKI TOKYO 6D 4N MAR-APR

IBARAKI TOKYO 6D 4N MAR-APR กำหนดการเดินทาง มีนาคม-เมษายน 2559 ดูรายละเอียดด้านท้ายโปรแกรม วันแรก สนาม...

ZGT - APR16 - CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N (LJ)

CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5D3N TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ / ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE ...

SRL- ฮ่องกง 3 เมือง 3 วัน

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) จุดเด่นโปรแกรม ใช้รถโค้ชข้ามด่าน + เ...

PH - CANTONFAIR(TG) 2016

CANTONFAIR(TG) กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG) พบผู้ประกอบการทางธุรกิจที่มีความชำนาญกว่า 10,000 ราย รับโชค 2 ...

MXT - Taiwan Surprise 4วัน3 คืน

Taiwan Surprise 4D3N เมืองไถจง ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี