• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

ZGT-KIX05 (JUN) XJ (KIX-KIX) OSAKA TAKAYAMA

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร...

TRUE-JEJU SPECIAL AUTUMN (31 AUG - 30 NOV 18)

โปรแกรมเดินทางกำหนดการเดินทาง 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซ...

BEST-BT-HKG02-RJ-JUN-DEC18

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอร์แดน วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Ma...

ZGT-CSX01 BREATH OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา 15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมาย...

ZGT-SGN08 - (AUG-MAR 2019) FOREST IN DALAT 3D2N BY VZ

วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA – ...

ZGT-RGN04-THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M

วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจด...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี